اندیشه و مذهب

بی‌ دینی در امریکا در حال افزایش است

آمریکایی بی‌دین چندین نظر سنجی عمومی توسط موسسات معتبر آمارگیری در امریکا صورت گرفته است. ۱۶ درصد امریکایی ها، در سال ۲۰۰۷، در برابر این سئوال که چه مذهبی دارید گزینه « هیچکدام» را انتخاب کرده بودند. در سال ۲۰۱۳ تعداد این افراد به ۲۳ درصد رسیده بود. در سال ۲۰۱۵، آمار نشان داد که ۳۴ الی ۳۶ درصد جوانانی …

توضیحات بیشتر »

فلسفه باید شبیه موسیقی پاپ شود

فلسفه و موسیقی پاپ از حدود ۶۰ سال پیش موسیقی پاپ یا ترانه‌های شهری به سرعت، دنیا را به تسخیر خود در آورده. فیلسوف سویسی آلن دباتن معتقد است فلسفه باید از موسیقی پاپ بیاموزد و شگردهای جذب قلب بشر را از آن یاد بگیرد. او برای این منظور سعی کرده است خصوصیات مهم و جالب موسیقی پاپ را شناسایی …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir