سهراب سپهری

شعر سهراب سپهری(موج نوازشی ,ای گرداب)

موج نوازشی، ای گرداب کوهساران مرا پر کن، ای طنین فراموشی! نفرین به زیبایی _آب تاریک خروشان_ که هست مرا فرو پیچید و برد! تو ناگهان زیبا هستی، اندامت گردابی است موج تو اقلیم مرا گرفت تو را یافتم، آسمان ها را پی بردم تو را یافتم، در ها را گشودم، شاخه ها را خواندم مژگان تو لرزید، رویا در ... بیشتر بخوانید

شعر سهراب سپهری

نیلوفر از مرز خوابم می گذشتم، سایه تاریک یک نیلوفر روی همه این ویرانه فرو افتاده بود. کدامین باد بی پروا دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد ؟ در پس درهای شیشه ای رویاها، در مرداب بی ته آیینه ها، هر جا که من گوشه ای از خودم را مرده بودم یک نیلوفر روییده بود. گویی او ... بیشتر بخوانید

اولین شعر سهراب سپهری که در سن 7 سالگی آن را سرود

سهراب سپهری، شاعر کاشانی که طرفداران زیادی در عرصه شعر نو دارد، اولین شعر خود را در سن هشت سالگی سروده بود اما جالب بودن اولین شعر وی در این بود که این شعر را روزی به خاطر نرفتن به مدرسه و در خانه ماندن به علت بیماری سروده است.     ز جمعه تا سه‌شنبه خفته نالان نکردم هیچ ... بیشتر بخوانید