پیاده روی اربعین

ستاره سینما در پیاده روی اربعین 97

ستاره سینما در پیاده روی اربعین 97 به گزارش نازشو – هرساله نزدیک میلیون ها آدم از ایران و خارج از کشور به پیاده روی اربعین می روند و در ایران که بزرگ ترین کشور شیعه است. بزرگترین سهم را در پیاده روی اربعین دارد. اما در این بین حضور ستاره های سینما در چند سال گذشته چشمگیر بوده است ... بیشتر بخوانید