تست آنلاین

تست وابستگی|چقدر از نظر عاطفی به دیگران وابسته اید؟

  نتیجه پرسشنامه  نمره هایی را که گرفته اید، با هم جمع بزنید و ببینید در کدام دسته هستید:   10- 19: درباره وابستگی مشکل خاصی ندارید. 20- 29: ممکن است گاهی وابستگی نشان دهید اما روی هم رفته مشکلی نیست. 30- 39: رگه هایی از وابستگی در شما وجود دارد. 40- 49: وابستگی حتما در شما وجود دارد. 50- 60: وابستگی شدید دارید و ... بیشتر بخوانید

تست هوش آنلاین|چه قدر به جزئیات دقت داری؟

تست هوش آنلاین

    تفسیر آزمون – اگر تعداد جواب های صحیح شما بین صفر تا 5 بود، معنایش این است که شما به طرز وحشتناکی به جزئیات بی توجهید. حواستان کجاست؟ – اگر تعداد جواب های درست بین 6 تا 11 بود، نسبتاً بد نیست، اگرچه این نشان می دهد که چندان به جزییات توجه نمی کنید. شاید دارید به مسایلی ... بیشتر بخوانید

تست شخصیت|شخصیت خود را بشناسید

آزمون شخصیت

Personality Test تفسیر:حال امتیازات کسب شده را با یکی از تفسیر های زیر تطبیق دهید اگر امتیاز شما بین یک تا 21 باشد: بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.مردم شما را به خاطر پشتکارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــن تــــان و مـوفـقـیـت هـایـتـان تقدیر می کنند.اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.احتمالا فرزند اول خانواده هستید.احساستان را ... بیشتر بخوانید

تست روانشناسی آنلاین|تست افسردگی|آیا شما افسرده هستید؟

تست انلاین افسردگی

depression test پرسشنامه زیر شامل 21 گروه عبارت است. بعد از خواندن هر گروه از عبارات، شماره های(صفر،  1،  2،  3 )که بیانگر بهترین احساس شما در طول 2 هفته اخیر و حتی مدت زمان بیشتر است، حتما قبل از تصمیم گیری، همه عبارات یک گروه را به دقت بخوانید: افسردگی بین مردم شایع است و حدود 17 درصد از ... بیشتر بخوانید