چرا به حال خود تاسف می‎خوريم و چگونه تاسف خوردن را تمام كنيم؟!

چرا به حال خود تاسف می‎خوريم؟!

افسردگی و به خصوص افسردگی مزمن، مسئله دنيای امروز ماست. سالانه ميلياردها دلار براي داروی‌های ضد افسردگی تبادل می‌شود. ولی به واقع چرا بسياري از مردم افسرده هستند؟! يكی از مهمترين دلايل افسردگی تاسف خوردن است كه ايجاد احساس نااميدی و بی‌پناهی می‌كند و در ادامه تبديل به افسردگی می‌شود.

چرا پول كافی ندارم؟!
چرا زندگی مناسبی ندارم؟!
چرا شغل مناسبی ندارم؟!
چرا رابطه‌ی عاطفی مناسبی ندارم؟!
چرا كسی من را دوست ندارد؟!
و ليست بی‌پايانی از تاسف‌های مكرر كه توليد افسردگی می‌كند.
بسياری از اتفاقات و حوادث در زندگی غير قابل پيش‌بينی و كنترل هستند و می‌توانند توليد استرس‌های مزمن و يا افسردگی نمايند. برخی افراد به صورت ژنتيكی و فيزيولوژی مسائلی دارند و افسرده می‌شوند. در حالی كه بسياری ديگر اين مشكلات را ندارند ولی افسرده هستند و ريشه  آن در تاسف خودرن است.

چگونه تاسف خوردن را تمام كنيم؟!

١- خداحافظی با گذشته.

تاسف خودرن اتفاقات گذشته را تغييری نمی‌دهد حتی باعث نمی‌شود آينده‌ی شما را هم بهبود دهد. چرا كه تاسف خودرن يك روش غير موثر است. يعنی شما انرژی روانی و جسمانی مصرف می‌كنيد ولی هيچ گونه تاثيری روی محيط بيرون از شما ندارد. از طرفی بازگشت به گذشته بيشتر در شما ترس و اضطراب ايجاد می‌كند. بنابراين در مرحله اول اگر قرار است اشتباهات گذشته را تمام كنيد، بررسی كنيد خطاهای شما كجا بوده و آنها را تكرار نكنيد. سپس تلاش مجدانه برای ساختن آينده را اغاز كنيد.

٢- خود را بهتر كنيد.

مهارت‌های جديدی را شروع كنيد. بهتر است اين مهارت‌های اجتماعی و تعامل با دنيای بيرون باشد. گاهی افراد آگاهی ندارند كه مهارت‌های اجتماعی را نياموخته‌اند و فقط به آن چه در خانه و خانواده عادت كرده‌اند بسنده می‌كنند. آگاه باشيد، شما تنها يك روش و ساختار خاص را فراگرفته‌ايد. در حالی كه در سطح اجتماعی نيازمند مهارت‌های بيشتری هستيد. به عنوان مثال؛ با وجودي كه شما رشد يافته‌ايد، ولی هم چنان از روش‌های تقليدي والدين خود برای حل مشكلات استفاده می‌نماييد و همواره همان نتايج را خواهيد گرفت. بهتر اين است كه روش‌های جديدی بياموزيد، دنيای امروز ما دنيای تغيير است و آرامش افراد بستگی به تطابق با تغييرات جديد است.

٣- خود تخريبی‌ها را كنار بگذاريد.

رفتارهای تكراری، كه نتيجه‌های تكراری نامناسب را برای شما به همراه دارد بيابيد و سپس آنها را تكرار نكنيد. اگر شما تاسف می‌خوريد كه همواره آدمهای مشابهی به زندگی شما وارد می‌شوند و سرنوشت رابطه‌های شما يك سان است، بدانيد، وقت آن رسيده تا مسير تكراری انتخاب را در خود متوقف كنيد و مسيرهای جديدی را پيدا كنيد. در مابقی بخش‌های غير خوش آيند زندگی هم اين سيكل‌های تكراری را بيابيد و خود را نجات دهيد. سپس به تغييرات مثبت پاداش بدهيد تا تثبيت شوند.

٤- ذهن‌تان را خالی كنيد.

فعاليت‌های فرح‌بخش جديدی را شروع كنيد. ورزش كردن و يا رشته‌ی جديد ورزشی. كلاس‌های آموزشی و …

٥- فرد ديگري را كمك و يا خوش حال كنيد.

زمان‌هايی كه دچار تاسف خوردن و افسردگی هستيد، يكي از بهترين درمانها كمك كردن به ديگری است. به صورت بالغانه تلاش كنيد، كس ديگری را خوش حال كنيد. كمك كردن و خوش حال كردن ديگران باعث می‌شود، احساس خوب بودن برای شما ايجاد شود. اين همان هورمون سروتونين است كه به آن نيازمنديد و مغز شما آن را به صورت طبيعی توليد خواهد كرد و نيازي به دارو درمانی نخواهيد داشت.

٦- مشكلات‌تان را روی كاغذ بياوريد.

به صورت طبيعي مغز موجود انساني عادت به بزرگنمايی دارد. به همين دليل وقتی موضوعات مختلفي را در ذهن خود مرتبا مرور می‌كنيد و نگه می‌داريد، آنها بزرگ نمايی خواهند شد به گونه‌ای كه گاهی فكر می‌كنيد؛ مشكلات شما آن قدر بزرگ هستند كه هيچ كسی قادر به حل آن ها نيست. اين، باعث می‌شود احساس ناتوانی و نااميدی كنيد. بنابراين، مشكلات را از كوچك و بزرگ روی كاغذی بنويسيد. حال می‎بينيد كه مشكلات شما تبديل به كاغذی با ابعادی محدود شده است نه افكاری نامحدود. سپس به دنبال راه حل برويد.

مرور بیشتر...

0

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

4 × 2 =