بایگانی برچسب ها : آلودگی صوتی و پیامدهای آن

آلودگی صوتی به چه حدی از بلندی صدا اتلاق می‌شود؟

آلودگی صوتی

سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار مرز آلودگی صوتی را تعیین کرد آلودگی صوتی زیاد و مداوم بر سلامت انسان تأثیری مخرب دارد. سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار مرزی برای تحمل انسان در برابر سروصدا تعیین کرده است. این سازمان توصیه می‌کند قوانینی برای رعایت این مرز در نظر گرفته شود. کسانی که در نزدیکی خیابان یا بزرگ‌راهی پررفت‌ ... بیشتر بخوانید