بایگانی برچسب ها : مقاومت

با آدمهای عوضی چگونه برخورد مناسب داشته باشیم؟

چگونه با عوضی‌ها روبرو شویم Robert Sutton استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد، سالها بر روی خصلت‌های آدمهای عوضی و بی‌ملاحظه، تحقیق کرده است. او معتقد است بزرگترین واکنش موثر نسبت به آدمهای عوضی این است که اصلا تحویل‌شان نگیریم و به رفتارشان عکس العمل نشان ندهیم. او در کتاب جدیدش به این مسئله اشاره می‌کند که بشر به طور ذاتی تحمل ... بیشتر بخوانید

چه چیزی باعث رنجش ما میشود؟

چه چیزی باعث رنجش ما میشود؟ درمانگران شناختی می گویند به خاطر شناخت های غیر انطباقی است که رنج می کشیم. درمانگران معطوف به هیجان می گویند به خاطر احساسات اجتناب شده است که دچار رنج می شویم. روانکاوان می گویند به علت تعارضات حل نشده و واکنش های انتقالی در روابط است که دچار رنج می شویم. طبیبان بدن ... بیشتر بخوانید