مجله اکتیو:آموزش مهارت های فردی و اجتماعی

مشکل کمبود تولید شکلات در جهان

کمبود تولید شکلات در جهان

 

درختان کاکاو فقط در تعداد محدود کشورها که در امتداد خط استوا قرار دارند، میرویند. اقلیم در اینجا  گرم و مرطوب است. دو کشور ساحل عاج و گانا  تقریباً تمام شکلات را تولید میکنند که امریکایان مصرف میکنند. کاکاو افریقای غربی جز مهم مزه بی‌مانند شکلات Hershey می‌باشد، ولی درختان کاکاو در این منطقه پیرشده و ثمرشان کاهش می‌یابند.

در گذشته، زمانیکه دهقانان کاکاو پرورش میکردند و با مشکل کاهش حاصلات مواجه میشدند، پس آنها ساحات نو جنگلات را پاکسازی میکردند و درختان نو کاکاو را هرس میکردند. ولی امروز چنین شیوه از نقطه نظر ایکالوژی و اجتماعی قابل قبول نمی‌باشد. در نتیجه احیای فارم‌ها به آن مقیاس و آن سرعت صورت نمی‎گیرد، تا بتوانند تقاضا به شکلات را بصورت پایدار در دورنمای آینده تامین کند.

در برابر ما مشکل به مقیاس قابل ملاحظه قرار دارد. برای برآورده ساختن تقاضای جهانی به اندازه 7،2 میلیون تن شکلات در سال، کمپنی‌های چند ملیتی، مانند Hershey، بر کار میلیونها فارم دار کاکاو اتکا میکنند که در زمین‌های کم به مساحت 1-2 هکتار کار میکنند. برای ادامه تولید لوبیای کاکاو شیوه‌های جدید ضروری‌اند، تا به این فارم داران در مورد پرورش پایدار لوبیای کاکاو مساعدت نمایند.

دلیل ایجاد مشارکت نو Hershey با آژانس اکتشاف بین المللی امریکا (USAID) و کمپنی ECOM، بزرگترین تامین کننده کاکاو ما در گانا، همین امر است.

مشارکت USAID و ECOM باید این مشکل را با از میان برداشتن برخی موانع که مزاحم هرس درختان نو میگردد، حل کند. ECOM در طول سه سال فارم داران را راهنمایی میکند و بخش از مفاد را به فارم داران میدهد و همزمان خسارات اولیه خود را در این پروژه جبران میکند.

در عین حال USAID نقشه‌های زمین‌های فارم داران کاکاو ترتیب میکند و حقوق عنعنوی آنها را بر آن مستند می‌سازد. مقامات محلی این نقشه‌ها را تصدیق میکنند و بدینوسیله تضمینات حقوق فارم داران را بالا می‌برند.

این شیوه به حل مشکل که معمولاً حل آن بسیار دشوار محسوب میشود، مساعدت میکند و از همینرو میتواند به مودل برای آینده مبدل گردد. افزایش جمیعت تقاضا برای زمین را افزایش میدهد و دسترسی بر زمین که این تقاضا را برآورده سازد، هرچه بیشتر کاهش می‌یابد. این همه بدان معنی است که باید به حل مشکلات کمر بست که مانع انکشاف اقتصادی و همچنان ثبات دراز مدت زنجیره‌های تولیدی بین المللی ، میگردند.

0

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

6 + هفت =