تست خودشناسی با استفاده از تصاویر درخت

تست درخت

قبل از نگاه کردن به تصاویر درخت سعی کنید درختی را ترسیم کنید و بعد تصویر درختی را که کشیده‌اید با جدول تصاویر درخت زیر مقایسه کنید. سپس تصویر درخت خود به هر یک از تصویر درختان جدول زیر نزدیک‎تر بود انتخاب کرده و در ادامه نتیجه تست را برای شناخت بهتر خود بخوانید.

1 – شاخه های انبوه و گره خورده

شما از نظر منطق و اندیشه به اندازه کافی بالغ شده‌اید و می‌توانید تعادل را در زندگی‌تان برقرار کنید ، زیرا احساسات پرخاشگرانه و افراطی و خواسته‌های نامعقول ندارید. اصلاً جاه طلب و افزون خواه نیستید و از رقابت با اطرافیانتان خوشتان نمی‌آید . بیش از حد به خانه و خانواده و دوستان خود وابسته هستید . تمام مراحل سخت و بحرانی را به خوبی پشت سر می‌گذارید زیرا در طبیعت شما خصوصیت انفعالی و تأیید پذیری شدیدی نهفته است . بدخواهان ممکن است این آرامش فکری شما را ناشی از تنبلی بدانند.

2 – درختی که بر شاخه ها و تنه آن هاشورزده و سایه انداخته اید .

این نقاشی از یک ترس یا نگرانی در ضمیر پنهانتان حکایت میکند . ممکن است نگران از دست دادن کسی باشید ، یا از این بترسید که به آرزوهایتان و نقشه‌هایی که کشیده‌اید نرسید. این عدم اعتماد به نفس سبب می‌شود گاهی در وجود خود احساس بی‌کفایتی کنید. ترسها را از وجود خود دور کنید تا راحت باشید و از احساس زندگی کردن در زیر ابرها رنج نبرید.

3 – درخت سرو و عید نوئل

اگر درختی شبیه کاج‌های کریسمس کشیده‌اید نشان میدهد که نمی توانید با آدمهای الکی خوش و بی بند و بار کنار بیایید . ضمناً کمی بدبین هستید و معتقدید که نباید از روی ظاهر افراد قضاوت کرد؛ زیرا گاهی زیر کاسه نیم کاسه‌ای است . عقاید محکم و پابرجایی دارید ولی قدرت این را ندارید که عقاید خود را با نرمش و آرامش به دیگران بقبولانید . رشته‌ای از تلخی در وجودتان است که شما را کمی تلخ و نچسب جلوه میدهد . البته شاید این ، ناشی از تجربه‌های تلخی است که در زندگی گذشته خود داشته‌اید . باید سعی کنید با این ” تلخی” مبارزه کنید و خاطرات بد گذشته را به دست فراموشی بسپارید و از مردم و زندگی با خوشرویی بیشتری استقبال کنید.

4 – درخت میوه‌دار

اگر درختی که کشیده‌اید بر شاخه‌هایش میوه است باید گفت که شما گرفتار یک جور غم خوردن مطبوع در وجود خود هستید . از این که گاهی در افسردگی غرق شوید و غبار اندوه بر صورتتان بنشیند لذت می‌برید . در عین حال بسیار مشتاقید که همیشه مورد توجه اطرافیان باشید و گاهی دروغهای کوچکی می‌گویید تا جلب توجه کنیدو البته گاهی هم از اطرافیان دروغ می‌شنوید با این حال این دروغها را چون شیرین و رؤیا ساز هستند می‌پسندید . اگر در نقاشی خود میوه‌های درخت را به حالت فرو افتادن از شاخه‌ها نشان داده‌اید معنایش این است که حس میکنید کسی که دوستش دارید در حال ترک کردن شماست.

5 – شاخه‌های حلقه حلقه

اگر درخت خود را شبیه این تصویر کشیده‌اید شما فردی با تمایلات قوی و مستحکم نسبت به آزادی فردی هستید. البته تا حدودی هم منزوی و درون گرایید و شخصیت خودتان را کاملاً به دور  از کنترل دیگران قرار می‌دهید و به ندرت تحت تأثیر سایرین قرار می‌گیرید . می‌کوشید طوری زندگی کنید که ایده آل خودتان است و به همین دلیل دوستانتان را با روشن بینی و دقت کافی بر می‌گزینید . ولی معاشرتهایتان با آنها هرگز از حدودی که تعیین کرده‌اید نمی‌گذرد. اعتماد به نفس شما قابل تحسین است .

6 – شاخه های برهنه و نوک تیز

شما همیشه در حالت تدافعی هستید و حس می کنید دیگران می خواهند به نوعی به شما حمله کنند، به همین دلیل در بیشتر موارد ، قبل از هر اقدام از طرف آنها خودتان حمله را آغاز می کنید . می توان گفت که در شخصیت شما خارهایی هست که خیلی راحت حاضرید آن را به جان و روح اطرافیان وارد کنید . این خارها در ضمن نشانه ی بخشی پنهان در طبیعت شماست که تلخی کلام و دوستانه نبودن رفتارتان را موجب می شود . سعی کنید آرامش داشته باشید و به ضمیر پنهان خود اجازه دهید شما را در جهت دوست داشتن مردم و خوبی ها هدایت کند ، تا برای همه محبوب و دوست داشتنی باشید ، چون خوشبختانه استعداد محبت و مهربانی کردن در وجود شما نهفته است و شما فقط باید آن را پرورش دهید .

7 – شاخه های رو به پایین

این درخت متأسفانه از خوشحالی باطنی حکایت نمی‌کند . شما در احساس کلی خودتان از زندگی نتوانسته‌اید تعادل برقرار کنید . در لحظه ، تصمیم می‌گیرید . واکنش‌هایتان حساب شده نیست . در یک لحظه تحت تأثیر حالات و احساسات آنی قرار می‌گیرید . برای شما یک تصمیم قطعی گرفتن و مدتها وقت را برای رسیدن به آن صرف کردن کار بسیار دشواری است . در بیشتر لحظه‌ها ترجیح می‌دهید از آن تصمیم صرف نظر کنید . به خصوص به محض آن که اوضاع ، اندکی برایتان ناخوشایند می‌شود کنترل عصبی خود را از دست می‌دهید و خود را به طور دربست در اختیار احساساتتان قرار می‌دهید .

8 – خطوط و شاخه‌های اتفاقی

اگر شاخه‌های درخت خود را درهم و برهم و نامنظم و غیر متعادل رسم کرده‌اید در شخصیت شما رگه‌هایی از احساس شوخ طبعی و نشاط و لذت بردن از زندگی وجود دارد. اما به طور کلی انسانها  تغییر پذیرند و حالات روحی شما همچون هوای بهاری است که زیاد قابل پیش بینی نیست. یک لحظه شاد هستید و ممکن است بلافاصله از چیزی اندوهگین شوید و به کلی حالتتان عوض شود . در بیشتر لحظه‌ها ناشکیبا هستید و گاه بدون تفکر تصمیم می‌گیرید و مایلید بلافاصله هر چه اراده کرده‌اید انجام دهید . دوستان ثابت ندارید چون اغلب دوست عوض می‌کنید و همیشه در جست و جوی تازه‌ها و تازگی‌ها هستید . در شخصیت و خلق و خوی شما بی‎هدفی ، به وضوح آشکار است.

9 – تنه محکم و استوار و شاخه های کم

شما اعتماد به نفس فراوانی دارید و در مجموع از خودتان خیلی راضی هستید و هیچ کس ، یا هیچ حرفی و هیچ کاری نمی‌تواند به اعتماد به نفس آهنین شما خللی وارد آورد . برای خودتان زندگی می‌کنید و به هیچ وجه نگران طرز فکر و احساس دیگران در مورد خود نیستید . به مال و ثروت خود خیلی می‌نازید و با مباهات به آنها از اندیشه اجتماعی و زندگی مردم دور می‌شوید . آشکار است که مردم در ذهن شما جای مهمی ندارند و جز برای فخر فروختن و یا ایجاد حس احترام و بزرگی برای خودتان ، آنها را نمی‌خواهید . شما خودخواه و یک دنده و غیر قابل نفوذ هستید .

10 – تنه باریک و بلند و شاخه‌های بی‌برگ

در طبیعت شما تمایل به خودنمایی وجود دارد و همین تمایل انگیزه ای برای تشویق شما به روشنفکر بودن واز دیگران جدا  بودن است . دوست دارید به ایده‌های تازه و جنجالی بپردازید و به یاری آنها و بعضی کارهای به اصطلاح روشنفکرانه ، خود را مورد توجه مردم قرار دهید . اما معمولاً این همه شور و اشتیاق شما در مواجهه با چیزهای تازه خیلی فصلی است و هرگز عقیده‌ای  را تا رسیدن به کمال آن دنبال نمی‌کنید.

11 – تنه شکافته و زخمی

نقاشی شما به وضوح نشان می‌دهد که دائم تلاش می‌کنید یک تجربه بد را از ذهن خود دور کنید اما ضمیر ناخودآگاه شما در حفظ آن یاد و خاطره پافشاری میکند . همین امر، فکر شما را دچار تعارض و ناراحتی ساخته است ، شما می‌توانید از راه معاشرت بیشتر با مردم و پرداختن به برنامه‌های تازه و متنوع ، خیلی زود این خاطره تلخ را از ذهن برانید و به اندوه و ناراحتی آن پایان بدهید به شرط آن که واقعاً خودتان این را بخواهید . با خود صادقانه بیندیشید و نسبت به آینده خوش بین باشید.

12 – تنه قیف مانند

شما شخصی بسیار پر انرژی و فعال هستید و در هر جمعی که شرکت می‌کنید روح زندگی به آن می‌بخشید . زندگی اجتماعی بسیار شلوغی دارید و اطرافتان را آن قدر دوست و رفیق گرفته است که تمام ساعت‌تان را پر میکند و نمی‌گذارد لحظه‌ای تنها باشید.

13 – تنه اریب

شما زیاد احساس اطمینان نمی‌کنید. اغلب نگران چیزهایی جزئی و بی اهمیت هستید و به  خاطر اندکی کج و راست بودن هر چیز ، حرص می‌خورید و خودتان را می‌آزارید. از تنوع به شدت متنفرید و مایلید در زندگی شما همه چیز منظم و مرتب سر جای خود قرار داشته باشد چون این نظم و ترتیب به شما احساس امنیت می‌بخشد.

14 – درختی در یک جزیره

شما اغلب احساس تنهایی می‌کنید . اشتیاق زیادی برای برخورداری از امنیت عاطفی و برقراری تعادل در زندگی احساسیتان دارید ، ولی گاهی دوستی کردن را خیلی دشوار می‌یابید و به همین دلیل علی رغم اشتیاق فراوان برای داشتن یک رابطه عاطفی پربار ، لحظه انتخاب ، فقط تنهایی را بر می‌گزینید . با این مشکل مبارزه کنید و بیشتر معاشرتی و اجتماعی باشید .

15 – خطوط نقطه چین

اگر درخت را به طور نقطه چین کشیده‌اید از جهت عاطفی و احساسی آدمی بی‌پروا و غیر قابل کنترل هستید . اغلب بدون هیچ ملاحظه‌ای خود را با ماجراها و رابطه‌هایی که پایانش ناپیداست درگیر می‌کنید و از عاقبتش هراسی به دل راه نمی‌دهید . تصمیمات شما در اکثر موارد آنی و بدون تفکر درباره نتایج احتمالی آن است .

16 – ریشه‌های طویل

اگر برای تنه درخت خود ریشه کشیده اید ، تنها چیزی که در زندگی شما اهمیت دارد امنیت خاطر است . شما در طبیعت خود واقعگرا و هوشیار هستید و همیشه طوری رفتار می‌کنید که این امنیت را داشته باشید . در زندگی عاطفی ، تعادلی بین خواسته‌های دل و توصیه‌های عقلتان برقرار می‌کنید و به همین دلیل روابط عاطفی‌تان از بیشتر جنبه‌ها قبل از آن که پرهیجان و گرم باشد سرد و حساب شده است .

مرور بیشتر...

0

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

1 + 16 =