بالینیروانشناسی

فرکانس مغزی و امواج مغزی چیست؟

فرکانس مغزی و امواج مغزی چیست؟

فرکانس مغزی و امواج مغزی چیست؟هیپنوتیزم یک حالت طبیعی ذهن است که با تغییر امواج مغزی (Brain wave)” صورت می‌پذیرد. این مطلب و در واقع این تعریف از پدیده هیپنوتیزم در بسیاری از کتب معتبر نظیر  کتاب هیلگارد بیان شده است. این امواج مغزی شامل  امواج آلفا (Alpha) و تتا (Theta) هستند.

امواج مغزی فردی که بیدار است در حالت معمول ۲۰ سیکل در ثانیه است. امواج بالای ۱۴ سیکل در ثانیه “امواج بتا” نامیده می‌شود که برای ارتباط با دنیای فیزیکی خارج بوده و برای ارتباط گیری با زمان و مکان ویا استفاده از حواس معمولی است.

 اما مغز امواج دیگری نیز دارد که سیکلهای پایینتری نسبت به امواج بتا دارد که به ترتیب آلفا، تتا و دلتا هستند که البته امواج “تتا و دلتا” برای ارتباط با دنیای فیزیکی نیستند و هنگامی‌از آنها استفاده می‌کنیم که آگاه به زمان ومکان نیستیم .از این امواج برای دیدن رویا ، ارتباط روحی ومعنوی و شهود استفاده می‌شود که با آگاهی درونی ما مرتبط است.

از حدود یک و نیم سالگی “امواج آلفا” نیز کم و بیش پیدا می‌شوند که با تکامل این امواج قدرت فراگیری مغز بیشتر می‌شود و نیمکره راست مغز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. امواج آلفا در ۶ و۷ سالگی بیشترین امواج مغزی هستند و اگر در همین سنین به کودک بیاموزیم که از هر دو نیمکره مغز برای فکر کردن استفاده کند این قدرت برای تمامی‌عمر نزد او باقی خواهد ماند. ولی معمولاً کودک چنین شانسی ندارد و استفاده او از نیمکره راست به تدریج کم می‌شود، به نحوی که ۹۰ درصد انسان ها در سنین بلوغ و پس از آن فقط از نیمکره چپ مغز برای فکر کردن استفاده می‌کنند.

  به طور کلی در حالت آرامش، فرکانس امواج مغز ما بیشتر شامل امواج آلفا، یعنی ۷ تا ۱۴ سیکل در ثانیه است. در این حالت هردو نیمکره مغز فعالیت دارند و دارای بهره هوشی بالاتری هستیم و قادریم مشکلات را راحت تر حل کنیم.

همیشه با شما هستیم !...

در واقع هیپنوتیزم شرایط طبیعی مغز در امواج خاص است و زمانی که امواج مغز در شرایط خاصی قرار گیرد، حالات هیپنوتیک رخ می‌دهد. بنا بر این اگرچه  می توان شروع هیپنوتیزم  را قرارگرفتن مغز در موج آلفا دانست اما  تعاریفی که اصولا  هیپنوز را قرار گرفتن مغز ، روی موج آلفا می‎داند، چندان قابل قبول نیست.

امواج بتا: بیشتر لحظات بیداری خود را در حالت بتا به سر می بریم که در آن امواج مغزی با فرکانس ۱۳ – ۳۹ هرتز مرتعش می شود. در حالت بتا، توجه ما بر دنیای بیرون و افکار روزمره و به تعریفی بر فعالیت های منطقی نیمکره چپ مغزمان متمرکز است.
امواج آلفا: امواج آلفا مانند پلی آگاهی و ناخودآگاه یا فرآگاهی را بهم متصل می کنند. وقتی ما در حال استراحت هستیم، امواج مغزی از امواج بتا به امواج آلفا تغییر می کنند و در این حالت فرکانسی بین ۸ تا ۱۲ هرتز دارند. در حالت آلفا (برعکس حالت بتا) ما به زمان و مکان محدود نیستیم. این امواج ما را از نیمکره منطقی چپ مغز رها کرده و به اجازه می دهند که به قسمت خلاق و شهودی نیکره راست مغز دست یابیم.
نیمکره راست مغز تصاویر و صداهایی را دریافت می کند که ماورای مرزهای محدود بشری است. از اینرو در این حالت افکار، احساس و فعالیت‎های ما خلاق است، آشفتگی و حواس پرتی کمتر است و شنیدن صدای درون آسان تر. مغز در زمان مراقبه در حالت آلفا است. بسیاری از هنرمندان، دانشمندان و ورزشکاران موفق نیز به طور آگاهانه یا نااگاهانه خود را در حالت آلفا می برند تا بهترین اجرا یا الهام خود را بدست آورند. امواج آلفا منشأ خلاقیت، سرعت بخشی در یادگیری، ارتقای وضعیت روحی، و کاهش استرس است. روشن بینی، شناخت شهودی، الهام و … با امواج آلفا توصیف می‎شوند.
امواج تتا: امواج تتا، با فرکانس ۴تا ۷ هرتز، به عمیق ترین تجارب مدیتیشن و خلاقیت مرتبط می باشند. امواج تتا، از آلفا و بتا آرامترند و دامنه بزرگتری دارند. دستیابی به امواج تتا معمولا در زمان خواب ممکن می شود.
امواج دلتا: امواج دلتا، امواج فرا آگاهی و سیستم ارتباطی به آگاهی چند بعدی هستند. بلندترین دامنه و پایین ترین فرکانس (۴-۵ هرتز) را دارند. فرکانس این امواج به صفر نمی رسد زیرا داشتن فرکانس صفر به معنای مردن است. امواج مغزی افراد در حالت کما شباهت به امواج مغزی دلتا دارد. یوگی های ورزیده می توانند به طور آگاهانه خود را در حالت امواج دلتا ببرند. آنها قادرند دمای بدن و ضربان قلب خود را تنظیم کرده و حتی به حالتی شبیه مردن رفته و دوباره خود را زنده کنند. امواج دلتا عمیق ترین حالت خواب سنگین است.
 این امواج منشأ انواع معجزات، شفا، آگاهی الهی، رشد فردی، احیا، یگانگی با جهان، و تجارب نزدیک به مرگ، شهود و روشن بینی هستند.

در جدول زیر انواع امواج مغزی و حالات و برخی از تواناییهای مربوط به این امواج معرفی شده است.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، دامنه حالات هیپنوتیک ، از امواج آلفا آغاز و تا امواج دلتا می‌تواند ادامه داشته باشد. هیپنوتیزم با عمق سبک، در امواج آلفا و با عرصه متوسط و سنگین در امواج تتا و دلتا اتفاق می‌افتد.

در جدول زیر به انواع مختلف امواج مغزی  آدمی و دامنه فرکانس آنها اشاره شده و قابلیت های مغز در هر یک از این حالات بیان می گردد.

نوع موجدامنه فرکانس (هرتز)تواناییهای ذهنی
دلتا ( Delta )۰٫۱-۳خواب عمیق، خواب شفاف، افزایش عملکرد سیستم ایمنی، هیپنوتیزم
تتا ( Theta )۳-۸آرامش عمیق، مدیتیشن، افزایش تمرکز حافظه‌ای، خلاقیت، رویابینی شفاف، هیپنوتیزم، حالات هیپنوگوجیک
آلفا ( Alpha )۸-۱۲آرامش ملایم، آموزش برتر، تفکرات مثبت، هیپنوتیزم، مدیتیشن
بتای پایین ( Low Beta )۱۲-۱۵آرامش متمرکز، افزایش تواناییهای توجه
بتای متوسط
( Midrange Beta )
۱۵-۱۸افزایش و تواناییهای ذهنی، تمرکز هشیاری، IQ
بتای بالا ( High Beta )بیش از ۱۸کاملا بیدار، حالات نرمال هشیاری، استرس و اضطراب
گاما ( Gama )بیش از ۴۰در ارتباط با اطلاعات، اشتغال فرآیند مهارتی غنی

با توجه به جدول فوق میتوان به نکات حائز اهمیتی پی برد و آن اینکه:

در بتای پایین (Low Beta) تواناییهای توجه افزایش می‌یابد و فرد قادر به توجه بیشتر که عامل بسیار مهمی در ادراک یادگیری است می‌گردد.

این توانایی توجه، در امواج آلفا (Alpha) بیشتر و در امواج تتا (Theta) به اوج خود می‌رسد. با توجه به این واقعیت می‌توان از هیپنوتیزم،  برای  نوعی “آموزش برتر”  همراه با توجه و ادراک قوی‌تر و حافظه‌ای نیرومند‌تر ، بهره‌مند شد و نتیجه آموزش را تا چند برابر افزایش داد. زیرا :

۱-  در این حالات فرد از تنشها، انقباضات و استرسهای جسمانی و روانی به دور است.
۲-  دارای آرامش و نوعی سکوت و سکون درونی متمرکز شده است.
۳-  دارای حضور ذهنی و توجه نیرومندتری است.
۴-  به نوعی دستیابی ‌اش به ضمیر نیمه آگاه واستفاده از مخازن حافظه سریع‌تر و بیشتر صورت می‌گیرد.
۵-  دارای قدرت تصویرسازی قوی‌تری جهت ایجاد یا فعال کردن حافظه تصویری است.
۶-  انرژی و آمادگی روانی بیشتری برای آموزش دارد.

 از این روش می‌توان در زمینه‌های فوق‌العاده متنوعی بهره گرفت. از جمله:

برنامه‌ریزیهای مدیریتی و کاری که به دقت، سکوت و آرامش نیاز دارد.
تعمق در حل یک مسئله پیچیده.
مرور درسها و یا مرور کارهای انجام شده در گذشته، یادآوری خاطرات.
آموزش شیوه‌های جدید زندگی.
آموزش زبانهای خارجی، به خصوص مکالمه در مدت کوتاه.
آموزش تکنیک های اعتماد به نفس و ابراز وجود.
آموزش ارتباطات موثر.
هنرهای تجسمی و برنامه‌ریزیهای گرافیکی و سایر مهارتهای مرتبط با خلاقیت های ذهنی.
ایجاد آرامش و تمرکز برتر.
درمانهای مختلف روانپزشکی من جمله حساسیت ‌زدایی‌ها، شناخت درمانیها و جرات آموزی
فائق آمدن بر عادات مضر و ناپسند.
فائق آمدن بر دردها و کنترل شرایط بدنی.
فهم و شناخت برخی از تجربیات مرتبط با ادراکات فراحسی.

وقتی می‎خواهیم بخوابیم، ابتدا امواج بتا فعال هستند؛ کم کم امواج آلفا ظاهر می شوند و بعد تتا و دلتا. وقتی بیدار می شویم، امواج مغز ما در جهت برعکس از دلتا و سپس تتا به آلفا و در آخر به بتا تغییر می کنند. در بیداری، روش هایی برای تغییر امواج از حالت سریع و نامنظم بتا به حالت های آرام تر (مثل آلفا) وجود دارد. ما توانایی آرام کردن افکار و خارج کردن ترس ها و آشفتگی های درونی خود را با تمرکز داریم. استفاده از مانتراها و یا جملات مثبت می تواند افکار منفی را از بین ببرد.
 به عبارت دیگر وقتی افکار و احساس منفی را (از درون یا بیرون) دریافت می‎کنیم، می‎توانیم از مانترا های خود برای دستیابی مجدد تعادل و آرامش استفاده کنیم. برای مثال، وقتی ترسیدید که به هدفتان نمی رسید، مانترای تصویری شما تصویری از موفقیت شماست و مانترای کلامی می‎تواند چنین جمله‎ای باشد: “من به هدفم میرسم“

مرور بیشتر...

هدیه ما به شما..!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 11 =

بستن