تکنولوژی

بدنه دستگاه تصفیه آب

بدنه اصلی بیشتر دستگاههای تصفیه آب از پلاستیک ساخته میشوند هر چه کیفیت این پلاستیک بهتر باشد دستگاه کیفیت بیشتری دارد. فیلترهای کربنی موجود در این دستگاهها هم باید باکیفیت باشد، استفاده از فیلترهای گیاهی که بسیار مرغوب و واکنش پذیر هستند مواد مضر موجود در آب را حذف کرده …

Read More »

تفاوت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی

درحالیکه دستگاههای تصفیه آب نیمه صنعتی حداکثر تا ۲۰۰۰ لیتر ظرفیت آب تصفیه شده را دارند.از دیگر تفاوتهای دستگاههای تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی میتوان نوع ممبران را نام برد . ممبرانهایی که در دستگاههای تصفیه آب نیمهصنعتی استفاده میشود تا حداکثر ۴۰۰ گالن میباشد. اما ممبرانهای دستگاههای تصفیه …

Read More »