بالینیروانشناسی

انواع اختلال شخصیت

اختلال شخصیت:یک الگوی رفتاری ناسازگارانه و اختلال زمانی که برای دیگران  زیان اور است یا منبع لذت و پاداش دهنده ان الگوی رفتاری از نظر اجتماعی مضر یا غیر قانونی باشد

 

 اختلال شخصیت
 مشخصه اصلی اختلال
 1-پارانویید
 1-اشتغال ذهنی به بد گمانی
2-سوءظن نسبت به دیگران
3-اجتناب از اعتماد دیگران
3-از رویدادهای معمولی استنباط تهدیدکننده دارد
 2-اسکیزویید
 1-اجتناب از روابط نزدیک
2-فعالیت لذت بخش کم
3-از نظر هیجانی سرد
4-انتخاب فعالیت های انفرادی
 3-اسکیزوتایپال
 1-عقاید عجیب و غریب
2-عاطفه نامناسب یا محدود
3-اضطراب شدید از ترسهای پارانویی
4-داشتن عقاید انتساب
5-بی ثبات برای یک دوره زمانی کوتاه
6-در حالت کلی افکار نامتعارف و عجیب و غریب دارند
 4-شخصیت ضد اجتماعی یا رفتار سلوک
 1-فریبکار و تکانشی بودن
2-مشکل همنوایی با هنجارهای اجتماعی
3-بی توجهی به سلامت خود و دیگران
4-پرخاشگر و تحریک پذیر
 5-رفتار نمایشی یا هیستریک
 1-آراستگی فیزیکی برای جلب توجه
2-قضاوت بد در مورد روابط
3-رفتارهای اغواگری جنسی نامتناسب
4-تجربه هیجانی سطحی
5-نیاز به مرکز توجه بودن
 6-شخصیت مرزی
 1-ترس از رها شدن
2-اشفتگی هویتی
3-احساس خالی بودن
4-روابط شخصی بی ثبات و شدید
5-خود آسیب زنی عمدی
 7-شخصیت خودشیفته
 1-خویشتن مهم سازی بزرگ منشانه
2-خیالبافی در مورد موفقیت و قدرت
3-نیاز افراطی به تحسین
4-فقدان همدلی
5-حسود و پرنخوت
6-گرایشات استثماری در روابط بین فردی
 8-وابسته
 1-ترسو یا مضطرب
2-ترس از تنها بودن
3-نیاز شدید به محبت
4-ترس از مخالفت با دیگران
5-نیاز به اطمینان مجدد در تصمیمات روزمره
 9-وسواسی -اجباری
 1-حساسیت
2-احتکار اشیا
3-کمال گرایی
3-مردد بودن
5-فاقد انعطاف پذیری
6-مشغولیت ذهنی در مورد مقررات و جزییات
 10-دوری گزینی
 1-احساس عدم کفایت
2-حساسیت به ارزیابی منفی
3-ترس از جدایی
4-رفتارهای حاکی از سلطه پذیری و وابستگی
5-نیاز شدید و فراگیر به مورد حمایت قرار گرفتن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 5 =