امکان به صفر رسیدن پیامک تبلیغاتی کم است _ اقتصادی _ امور زیر بنایی _ صفحه اول _ سایر _ اقتصاد.سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی.پیامک تبلیغی.کاهش

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن