انتقاد وزیر اقتصاد از تغییر پیاپی بخشنامه بازگشت ارز صادراتی _ اقتصادی _ انرژی _ تجارت _ اقتصاد کلان _ صفحه اول _ سایر _ اقتصاد.دولت و بخش خصوصی.ارز.صادرات

دکمه بازگشت به بالا
بستن